1. Blog
  2. Chevron Forward
  3. Tipy
  4. Chevron Forward
  5. Proč studovat v zahraničí?
21-02-2023

Proč studovat v zahraničí?

Procvičit si jazyk, vylepšit si životopis, poznat lidi z celého světa, získat nové dovednosti... Zde jsou důvody, proč byste si neměli nechat ujít příležitost studovat v zahraničí.

Rozvíjejte své jazykové dovednosti

Studium v zahraničí je nejlepší způsob, jak se stát dvojjazyčným! Každodenní procvičování jazyka vám totiž umožní získat nové dovednosti a zároveň uplatnit v praxi znalosti, které jste se naučili během školní docházky. Každodenní výměna zkušeností s rodilými mluvčími je tajemstvím, jak si osvojit jemnost jazyka.

Otevření se nové kultuře

Když se rozhodnete studovat v zahraničí, znamená to, že jste připraveni objevovat kulturu a historii cílové země. Nejde jen o to naučit se jazyk, ale také otevřít se světu a konfrontovat se se způsobem života, který se liší od vašeho vlastního. Cílem je? Rozvinout svou zvídavost a obohatit své kulturní znalosti. To vše je prospěšné, protože objevování jiné kultury umožní studentovi rozvíjet lidské vlastnosti, jako je tolerance, sdílení a bratrství.

Vyniknout před zaměstnavateli

Jazyky. To je drobnost navíc, díky níž se při hledání práce odlišíte od ostatních kandidátů. U dokonale dvojjazyčného člověka je mnohem větší pravděpodobnost, že bude po pohovoru přijat. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je zůstat v zemi, kde se daným jazykem denně mluví.

Chcete mluvit plynně německy? Mnoho německy mluvících zemí nabízí jazykové výměnné programy, které studentům pomohou zlepšit jejich znalosti v rekordně krátkém čase. Rozhodnete-li se například pro program Erasmus, máte možnost strávit rok na prestižní univerzitě, kde objevíte nové přístupy k výuce a řešení předmětů a nakonec získáte diplom uznávaný po celém světě. Je to skvělá příležitost poznat neznámé způsoby práce, což vám může být osobně i profesně jen ku prospěchu.

Získání nezávislosti

Další výhodou vycestování do zahraničí je nezávislost. Z osobního hlediska je studium v jiné zemi dobrou výzvou k tomu, abyste se naučili objevovat sami sebe a poradit si sami. Bez ohledu na okolnosti bude nutné se přizpůsobit a rozvíjet schopnosti být nezávislý. Jazykové kurzy vám nabízejí možnost formovat svou osobnost a jsou nejlepším způsobem, jak získat zralost. Hledáte obohacující životní zkušenost? Odvažte se a studujte v zahraničí!

Budování mezinárodní sítě

Studium v zahraničí je jedním z nejjednodušších způsobů, jak si vybudovat mezinárodní síť. Nejenže vám pomůže udržet si aktuální jazykové znalosti, ale také vám umožní vytvořit si síť po celém světě, kterou budete potřebovat pro své budoucí profesní projekty. Na konci jazykového pobytu udržujte kontakt se všemi, které jste potkali.

Kdo ví? Možná, že váš život nabere jiný směr díky některému ze zahraničních přátel, které jste získali během studia v zahraničí! Nepropásněte tuto příležitost...