1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Práce ve Škola němčiny Praha

Práce ve Škola němčiny Praha

Ambiciózní jazykoví prodejní konzultanti

V současné době přijímáme do našich obchodních týmů v Praze dynamické a ambiciózní lidi s vášní pro jazyky na plný úvazek.

Společnost Swiss Language Group (Wall Street English, Škola francouzštiny Praha, Škola němčiny Praha), založená v roce 1986, je stále lídrem na trhu jazykového vzdělávání pro dospělé a firmy ve Švýcarsku a České republice.

Zní vám to podobně?

Jste ambiciózní, zapálení pro věc a věříte, že etika a prodej jdou ruku v ruce. Máte za sebou úspěchy v prodeji (ideálně v prodeji vzdělávacích produktů nebo jiných služeb) nebo jste mladý člověk s přirozeným nadáním pro setkávání s lidmi a dosahování svých cílů. Jste vynikající komunikátor, a to jak osobně, tak po telefonu, a baví vás pracovat v multikulturním prostředí. Hovoříte velmi dobře česky a anglicky (úroveň B2 nebo vyšší, pokud nejste rodilým mluvčím některého z těchto jazyků). Funkční úroveň němčiny je výhodou. Jste disciplinovaní, motivovaní a máte rádi výzvy a dosažení jasných cílů. Líbí se vám myšlenka, že za své výsledky dostanete zaplaceno. Oceňujete flexibilní pracovní dobu a můžete pracovat 2-3 večery v týdnu.

Co vám nabízíme?

Zaškolí vás zkušení a úspěšní lidé, kteří jsou lídry v oboru. Toto školení vás bude provázet navždy. Bývalí zaměstnanci vedli školy, velké společnosti a obchodní organizace. Naše školení je praktické a placené.

Budete placeni podle oborových standardů se základním platem plus provizí a bonusy. Pokud vám to zní děsivě, nežádejte nás, protože hledáme podnikavé lidi, kteří si na základě svých výsledků dobře vydělají.

Abyste byli úspěšní, budete se muset neustále učit a rozvíjet své komunikační dovednosti.

Naše pracovní atmosféra je známá jako podnětná, přátelská, efektivní a pozitivní. Lidé si u nás svou kariéru užívají.

Pokud jste občanem České republiky nebo držitelem platného pracovního povolení a můžete v nejbližších týdnech nastoupit do zaměstnání, zašlete prosím svůj životopis, motivační dopis a aktuální fotografii na adresu

Nicholasi Galtosovi (prezidentovi a generálnímu řediteli) na adresu: nick.galtos@swisslanguagegroup.ch.


Ambitious Language Sales Consultants

We are currently recruiting full-time, dynamic, ambitious people with a passion for languages to join our sales teams in Prague.

The Swiss Language Group, (Wall Street English, Škola francouzštiny Praha, Škola němčiny Praha) founded in 1986, continues to be a market leader in language training for adults and companies in Switzerland and the Czech republic.

Does this sound like you?

You are ambitious, passionate and believe that ethics and sales go hand in hand. You have a track record of success in sales (ideally selling educational products or other services) or you are a young person with a natural gift for meeting people and achieving your goals. You are an excellent communicator, both in person and on the phone, and you enjoy working in a multicultural environment. You speak Czech and English very well (B2 level or higher if you are not a native speaker of either language). A functional level of German is an advantage. You are disciplined, motivated and like to be challenged and to achieve clear goals. You like the idea of being paid for your results. You appreciate flexible working hours and can work 2-3 evenings per week.

What do we offer?

You will be trained by experienced, successful people who are leaders in the field. This training will be with you forever. Former employees have led schools, large companies and sales organisations. Our training is practical, hands-on and paid.

You will be paid according to industry standards with a basic salary plus commission and bonus. If this sounds scary, don't apply as we are looking for entrepreneurial people who will earn well based on their results.

To be successful, you will need to be a continuous learner and develop your communication skills.

Our working atmosphere is known to be stimulating, friendly, efficient and positive. People enjoy their careers with us.

If you are a Czech citizen or holder of a current working permit and are available to start work in the next few weeks, PLEASE SEND YOUR CV AND YOUR COVERING LETTER IN ENGLISH and a recent photo to

Nicholas Galtos (President & CEO) at the following address: nick.galtos@swisslanguagegroup.ch