1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Kurzy němčiny pro firmy

Kurzy němčiny pro firmy

V této složité době je velmi důležité, aby zaměstnavatelé i zaměstnanci zůstali motivovaní a nadále efektivně využívali svůj čas. Ačkoli se může zdát, že se okolnosti změnily, studium němčiny zůstává klíčovým prvkem pro rozvoj nových příležitostí.

Kontaktujte nás

Různé dostupné kurzy

Kurzy němčiny pro profesionály zohledňují individuální úroveň dovedností. Před vypracováním nejvhodnějšího vzdělávacího programu pro jednotlivé zaměstnance se provádí předběžné testování. Skupinové kurzy založené na výměně zkušeností a konverzaci vám umožní postupovat společně bez obtíží. V případě potřeby jsou k dispozici také soukromé nebo polosoukromé kurzy, které pomáhají dosáhnout konkrétních osobních cílů, například přípravy na zkoušky. Je třeba poznamenat, že kurzy mohou probíhat v rámci podniku, ve školicím středisku, prostřednictvím online platformy nebo přes Skype z domova. Cela permet à l'étudiant de choisir le domaine qui lui convient le mieux et de faire des progrès significatifs.

Specifické kurzy pro odborníky

Bez ohledu na odvětví, ve kterém pracujete, je výuka obchodní němčiny příležitostí pro jako zaměstnanec společnosti

Tyto kurzy poskytují efektivní výuku němčiny na pracovišti s využitím zdrojů specifických pro daný podnik.

V rámci "koučování vedoucích pracovníků" lze sledovat sezení pro vedoucí pracovníky. Kurzy zaměřené na podnikání jsou snadno dostupné, ať už v rámci workshopu (8hodinový den nebo půlden) nebo individuálně (v kanceláři, ve středisku nebo na dálku).

Jedinečná a účinná metoda

Metoda německého jazyka používaná ve naší Škole němčiny Praha je jedinečná. Vychází z technik, které používají rodilí mluvčí při učení mateřského jazyka. Je založena na poslechu a konverzaci a klade velký důraz na ústní procvičování němčiny. Tímto způsobem lze dosáhnout rychlého pokroku i u začátečníků. Kromě lekcí vedených zkušenými učiteli je k dispozici platforma pro online výuku.

Výhody Škola nemčiny Praha

S institucí Škola nemčiny Praha se mohou firmy a jejich zaměstnanci spolehnout na jasné ceny a prověřené výsledky. V závislosti na úrovni, které chtějí vaši zaměstnanci dosáhnout, bude vypracována podrobná nabídka, která bude nejlépe vyhovovat jejich cílům. Tímto způsobem budete moci využít nejférovější cenu za jakýkoli program.

Výběrem Školy němčiny Praha, lídra na trhu jazykového vzdělávání, můžete svou firmu posunout na vyšší úroveň v oblasti znalosti německého jazyka. Tyto zkušenosti jsou nespornou výhodou při otevírání nových mezinárodních trhů.

Kontaktujte nás