1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Souhlas se zpracováním údajů

Souhlas se zpracováním údajů

V souladu se zákonem o ochraně osobních údajů EU 2016/679 (GDPR), který vstoupil v účinnost 25. května 2018, dobrovolně souhlasím s tím a akceptuji, aby společnost Prague Learning Centre s.r.o., IČ: 03652734, se sídlem Na příkopě 1096/21, Staré Město, 110 00 Praha 1 (dále jen „Prague Learning Centre s.r.o.“) ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“) zpracovávala, shromažďovala a uchovávala mé osobní údaje. Beru na vědomí a souhlasím, že tyto osobní údaje budou společností Prague Learning Centre s.r.o zpracovávány a uchovávány v klientském registru společnosti Prague Learning Centre s.r.o pro účely předávání propagačních informací spojených s produkty a službami, které společnost Prague Learning Centre s.r.o nabízí, pro rozesílání obchodních sdělení společnosti Prague Learning Centre s.r.o, reklamních materiálů a přímých nabídek produktů ze strany společnosti Prague Learning Centre s.r.o. Beru na vědomí, že požádám-li společnost Prague Learning Centre s.r.o o informaci o zpracování svých osobních údajů, je společnost Prague Learning Centre s.r.o. povinna v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů mi informaci bez zbytečného odkladu předat, a pokud zjistím nepřesnosti v údajích zpracovávaných společností Prague Learning Centre s.r.o, jsem oprávněn žádat, aby společnost Prague Learning Centre s.r.o provedla opravu. Beru na vědomí, že pokud zjistím nebo se budu domnívat, že společnost Prague Learning Centre s.r.o provádí zpracování mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou mého soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu (i) požádat společnost Prague Learning Centre s.r.o o vysvětlení, (ii) požadovat, aby společnost Prague Learning Centre s.r.o. odstranila takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

Naposledy aktualizováno: 25. 05. 2018