11-05-2023

Překlady: proč využívat profesionály na volné noze nebo agenturní pracovníky?

Překlad firemních dokumentů: proč využít služeb profesionálního překladatele?

Potřebujete-li přeložit konkrétní firemní dokumenty, abyste je mohli předat kontaktní osobě v angličtině, španělštině nebo němčině, pravděpodobně vás jako první napadne použít online překladatelský nástroj. Pokud vám online překladatel pomůže, nebude nejlépe překládat dokumenty s termíny specifickými pro váš obor a se stejným záměrem. S ohledem na tuto skutečnost vám nájem profesionálního překladatele pomůže získat na kvalitě obsahu a časovém managementu.

Co obnáší práce překladatele?

Práce překladatele/tlumočníka je velmi náročná, protože jejím cílem je spojit lidi, kteří nemluví stejným jazykem. Překladatel proto musí dbát na to, aby jeho interpretace respektovala obsah a formu originálu. Ve světě práce se může velmi často stát, že je třeba přeložit dokument tak, aby mu rozuměli a mohli ho používat lidé, kteří mluví jiným jazykem, proto je profese odborného překladatele tak důležitá.

K získání titulu překladatel-tlumočník je zapotřebí absolvovat pětiletý kurz. Magisterský titul je možné získat na univerzitě nebo na specializované škole, jako je ESIT nebo ISIT.

Překladatelství lze uplatnit ve všech oborech. Jedná se o velmi širokou profesi rozdělenou do několika odvětví činnosti. Existují tedy :

  • Literární překladatel: Literární překladatel pracuje na překladu díla určeného k vydání (romány, praktické příručky, kuchařky atd.) pro nakladatelství nebo tisk.
  • Revizní překladatel: Tato osoba kontroluje překlad oproti originálnímu textu a vylepšuje styl přeloženého textu.
  • Překladatel v audiovizuální oblasti: Specializuje se na titulkování a dabing filmů pro kina nebo televizi a na přípravu rozhlasových pořadů.
  • Technický překladatel: Tato profese zahrnuje specializaci na určitý obor a zvládnutí slovní zásoby (lékařské, právní, elektronické, multimediální atd.). Má dvojí učební plán (specializované vzdělání a překladatelské vzdělání).
  • Odborný právní překladatel: překládá dokumenty určené pro použití u soudu a může působit jako tlumočník při soudním jednání nebo vyšetřování, jmenovaný soudním orgánem.
  • Překladatel po redakční stránce: opravuje a reviduje texty přeložené automaticky překladatelským softwarem.
  • Lokalizující překladatel: specializuje se na přizpůsobování rozhraní pro uživatele z jiných zemí a kultur (hry, webové stránky, DVD atd.) v oblasti webu, multimédií nebo IT.
  • Terminologický překladatel: specializuje se na vyhledávání a sestavování francouzských ekvivalentů cizích termínů v technických oborech (letectví, lékařství atd.).

Každý překladatel má svá specifika, a proto bude mít výhodu, že najde správná slova podle služby, kterou hledáte.

Profesionál pro přepisy na míru: překladatelství jako samostatná profese

V dnešní společnosti je globalizace přítomna na denní bázi a na pracovišti často přicházíme do styku s osobami, které nemluví francouzsky**.

V obchodním světě má každý svá specifika, a právě v tomto směru přináší překladatel díky svým znalostem, vzdělání a kultuře skutečnou a přesnou přidanou hodnotu. Ačkoli přeložit dokument pomocí online nástroje může kdokoli, nikdo nemůže nahradit překladatele, jeho lidský rozměr a jazykové dovednosti, které se přizpůsobí vašim požadavkům a zaručí vám kvalitní a individuální výsledky. Překlad je skutečným problémem, pokud se chcete rozvíjet v mezinárodním měřítku, je důležité, abyste v práci komunikovali i s lidmi, kteří nemluví česky. V tomto směru představuje využití tlumočníka značnou úsporu času.

Když se obrátíte na konzultanta pro váš překladatelský projekt, položí vám mnoho otázek o vašich potřebách, aby jim lépe porozuměl a nabídl vám nejvhodnější řešení. Váš překladatelský projekt je zásadním článkem úspěchu vaší mezinárodní expanze**, proto je důležité zajistit jeho hladký průběh.

Volba je na vás. Pro překlad svých dokumentů se můžete obrátit na překladatele na volné noze i na překladatele v rámci agentury. Překladatelé s vámi budou denně spolupracovat, aby překlad splňoval vaše původní požadavky: rozpočet, termín, styl psaní atd. Překladatele si můžete vybrat také na základě jeho mimoprofesních dovedností, takže bude souznít s oborem vaší společnosti: technologie, politika, reklama, obchod, marketing, finance atd. Specializovaný překladatel bude schopen přeložit vaše dokumenty do jiného jazyka, přičemž bude přesně vědět, o čem mluví.