1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Výuka němčiny

Výuka němčiny

Učit se německy může být obtížné jak pro začátečníky, ale tak i pro ty, kteří chtějí získat jazykový certifikát.

Metoda Škola Němčiny Praha nabízí vynikající výsledky díky kvalitnímu zázemí a exkluzivní metodě, která klade velký důraz na ústní projev.

Bez ohledu na svou úroveň budete moci rychle pokročit a dosáhnout uznávaných univerzitních nebo profesních zkoušek.

Pro lepší pochopení výhod Školy Němčiny Praha je zde představena navrhovaná metoda a fungování jednotlivých stávajících kurzů němčiny.

Němčina, základní jazyk

Pokud se chystáte pobývat delší dobu v německy mluvící zemi, je znalost němčiny rozhodně přínosem pro dorozumění a komunikaci s většinou lidí. Na profesní úrovni je znalost německého jazyka silnou stránkou. Dokázat výborně ovládat němčinu je nejlepším způsobem, jak pracovat ve světě obchodu nebo absolvovat stáž v zahraničí. Studenti, kteří chtějí nastoupit na univerzitu v německy mluvící zemi, musí prokázat schopnost porozumět jazyku.

Metoda Škola Němčiny Praha

Metodika zavedená školou Němčiny Praha spočívá v reprodukci výukových technik používaných pro mateřský jazyk. Je třeba pozorně naslouchat, pak opakovat a cvičit. Nejdříve je na řadě znalost hlásek a poté studium gramatiky. Existují čtyři různé způsoby výuky.

Před lekcí vedenou učitelem musíte sledovat online lekce a cvičení. Tyto materiály vám umožní připravit se na každou lekci, zlepšit si výslovnost, rozšířit slovní zásobu a seznámit se se slovy, výrazy, přízvukem a gramatickými pravidly. Každá online lekce je zakončena sérií cvičení, která vám učitel před "Austauschem", tedy hodinou němčiny, opraví. Obecné lekce probíhají v malých skupinách po 2 až 5 studentech. Učitel každého povzbuzuje, aby mluvil, a opravuje váš přízvuk. Workshopy jsou doplňkové kurzy k tematickým tématům nebo nabízejí přístup k určité oblasti (gramatika, odborná němčina atd).

Zjistěte více o naší metodě výuky němčiny

Kontaktujte nás

Naše kurzy němčiny

Nabídka kurzů němčiny na každé z našich škol v Praze má několik podob. Standardní kurzy němčiny můžete navštěvovat ve skupině 2 až 5 studentů. Prostřednictvím různých aktivit, diskusí a online výukových materiálů si procvičíte porozumění jazyku a mluvení.

Nabízíme také intenzivní kurzy metodou Škola Němčiny Praha, které umožňují dosáhnout velkého pokroku v krátkém čase. Je možné sestavit flexibilní rozvrh, který vám usnadní práci. Pro prohloubení určitých pojmů lze zvolit také soukromé (nebo polosoukromé) kurzy. Je to dobrý způsob, jak se rychle zlepšit a zdokonalit své dovednosti ve vybraných oblastech. Pokud to máte daleko, tak to vůbec nevadí. Většinu lekcí lze absolvovat online.

V závislosti na svém cíli si budete moci vybrat tu pravou výuku pro Vás.


Chcete se naučit německy jednoduchým a uvolněným způsobem? Pak se obraťte na školu Němčiny Praha, která vám připraví kurz němčiny na míru.