Slovní zásoba

Slovní zásoba

Barvy v němčině

Je zřejmé, že počet barev a odstínů je velmi důležitý, pro správné vyjadřování s jakýmkoli německy mluvícím partnerem by mělo stačit zvládnout slovní zásobu asi deseti barev!

Slovní zásoba

Létání a rezervace letu v němčině

Při cestách do německy mluvících zemí je často nutné využít leteckou dopravu. Ať už se vydáte do jakékoli destinace, je velmi pravděpodobné, že při rezervaci letu, odbavení zavazadel nebo u nástupní b...