1. Home
 2. Chevron Forward
 3. Naše kurzy němčiny
 4. Chevron Forward
 5. Německé certifikáty
 6. Chevron Forward
 7. Různé úrovně němčiny

Různé úrovně němčiny

Mezinárodně uznávané zkoušky z němčiny Goethe-Institutu jsou určeny k ověření znalosti němčiny jako cizího nebo druhého jazyka.

Pomocí těchto vysvětlivek zjistíte svou úroveň němčiny:

 • Goethe-Zertifikat A1 je zkouška pro dospělé, která odpovídá první úrovni ze šesti úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). V běžné mluvě by se tato úroveň označovala jako "začátečník", což znamená, že jste schopni porozumět jednoduchým informacím a sdělovat je pomocí základních jazykových struktur.

 • Goethe-Zertifikat A2 je zkouška pro dospělé, která odpovídá druhé úrovni ze šesti úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). V běžné řeči by se tato úroveň označovala jako "základní", což znamená, že jste schopni účastnit se krátkých rozhovorů v běžném kontextu na témata, která vás zajímají, a dokážete předkládat návrhy a reagovat na ně.

 • Goethe-Zertifikat B1 je zkouška pro mládež a dospělé, která odpovídá třetí úrovni ze šesti úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). V běžné řeči by se tato úroveň označovala jako "středně pokročilá", což znamená, že se dokážete domluvit v různých situacích a používat jednoduchý jazyk ke sdělení pocitů, názorů, plánů a zkušeností.

 • Goethe-Zertifikat B2 je zkouška pro mládež a dospělé, která odpovídá čtvrté úrovni ze šesti úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). V běžné mluvě by se tato úroveň označovala jako "vyšší středně pokročilá", což znamená, že se můžete snadno dorozumět s rodilými mluvčími němčiny. Dokážete porozumět a vyjádřit některé složité myšlenky a témata.

 • Goethe-Zertifikat C1 je zkouška pro dospělé, která odpovídá páté úrovni ze šesti úrovní Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). V běžné mluvě by se tato úroveň označovala jako "pokročilá", což znamená, že rozumíte a používáte široký rozsah jazyka. Němčinu dokážete flexibilně a efektivně používat pro společenské a studijní účely.

 • Goethe-Zertifikat C2 je zkouška pro dospělé, která odpovídá šesté a nejvyšší úrovni Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). V běžné řeči by se tato úroveň nazývala "znalost", což znamená, že rozumíte téměř všemu, co slyšíte nebo čtete. Ve složitých situacích dokážete komunikovat velmi plynule a přesně.

Chcete se dozvědět více o přípravných programech na zkoušky z němčiny GOETHE nebo o našich kurzech němčiny obecně? Kontaktujte nás pro více informací!