1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Certifikáty z němčiny

Získejte certifikát z němčiny

Stejně jako u dalších jazyků, i u německého jazyka existují mezinárodně uznávané zkoušky a certifikáty. Doporučujeme vám ověřit si svou úroveň německého jazyka jako důkaz vašich jazykových dovedností. Nejznámější osvědčení německého jazyka vydává <abbr title="Kulturní institut Spolkové republiky Německo">Goethe-Institut</abbr>, který se zaměřuje na podporu německé kultury po celém světě.


Goethe-Zertifikat B1

Goethe-Zertifikat B1 je mezinárodně uznávaná zkouška z německého jazyka, která ověřuje znalosti jazyka odpovídající úrovni B1 podle společného evropského referenčního rámce (CEFR).

Goethe-Zertifikat B2

Goethe-Zertifikat B2 vyžaduje pokročilé jazykové dovednosti. Tato zkouška odpovídá úrovni B2 na stupnici šesti úrovní jazykových dovedností stanovených CEFR. Je uznávaná jako prvotní podmínka pro studium v Německu.

Zertifikat Deutsch für den Beruf

Tato zkouška z obchodního jazyka odpovídá úrovni B2 podle CEFR a testuje Vaši schopnost ústního a písemného projevu a schopnost reagovat odpovídajícím způsobem v každodenních situacích na pracovišti.

Goethe-Zertifikat C1

Goethe-Zertifikat C1 vyžaduje velmi pokročilé jazykové dovednosti a odpovídá úrovni C1 dle CEFR. V této fázi se dokážete vyjadřovat spontánně, plynule a jste schopni přesně a detailně vyjádřit své názory.

Goethe-Zertifikat C2

Goethe-Zertifikat C2 vyžaduje neobyčejně pokročilé jazykové dovednosti odpovídající úrovni C2 dle CEFR. Na tomto stupni se dokážete plynule a přesně vyjadřovat a jste schopni vyjádřit jemnější nuance složitější argumentace.