1. Home
  2. Chevron Forward
  3. Firemní kurzy němčiny

Firemní kurzy německého jazyka

Využijte flexibilní metodu výuky tak, aby každý účastník kurzu dosáhl svého cíle. Naše škola nabízí pro vaše zaměstnance flexibilní způsob, jak rozvinout jejich jazykové dovednosti a pocit jistoty při využívání německého jazyka v každodenních situacích.

Kurzy šité na míru

Odlišný a flexibilní způsob výuky pro vaše zaměstnance. Vaši zaměstnanci mohou začít jejich tréninkový program kdykoliv se jim to nejlépe hodí v rámci jejich časového harmonogramu.

Plná návratnost investice

Platíte pouze za to, co se vaši zaměstnanci naučí, nikoliv za počet lekcí! Vždy s vámi zanalyzujeme typ tréninku, který nejvíce vyhovuje potřebám vašich zaměstnanců.

SKUPINOVÉ A INDIVIDUÁLNÍ KURZY


Každého studenta nejprve otestujeme, abychom zjistili současnou úroveň němčiny a určili, jak nejlépe sestavit vzdělávací program.


Skupinové kurzy

Vaši zaměstnanci mohou začít jejich tréninkový program kdykoliv jim to nejlépe bude vyhovovat v rámci jejich časového harmonogramu, a to kdykoliv během roku.

Zrychlená metoda kombinované výuky

Pro velmi motivované zaměstnance s jasným cílem. Toto řešení umožňuje studentům využívat naše online lekce, hodiny s lektory, konverzační hodiny a Social Clubs (společenské aktivity).

Tradiční metoda výuky

Zahrnuje hodiny s lektory (encounters) a konverzační hodiny sestavené dle vašich cílů.


Individuální hodiny nebo malé skupinky

Každý kurz je šitý na míru tak, abychom co nejlépe vyhověli vašim požadavkům.


Výuka probíhá na těchto místech:

  • V našem centru
  • Ve vaší firmě
  • Přes internet pomocí využití naší online metody
  • Přes Skype™